Download overzicht hier: Zeeuwsch Dagblad (461 downloads )

Protestants-Christelijk Dagblad voor Zeeland.
Bijlage: (Ons familieblad) ‘t Zeeuwsch Weekend.

‘Zeeuwsch Dagblad’ verscheen van 1945 tot 1962 als vorm van ‘provinciale pers die gebonden is aan Gods Woord’. Bestuursleden en medewerkers werden gerekruteerd uit verschillende protestantse kerken. Ze bezorgden het blad, conform het imago van de lezers, een behoudende protestantse identiteit, wat bleek uit hoofdartikelen, commentaren en bijdragen over Zeeland. Verwereldlijking en kostenstijgingen nekten het blad, dat steeds veel concurrentie ondervond van de ‘Provinciale Zeeuwse Courant’.

Verschijningsperiode: 3 april 1945 t/m 1 sept. 1962.