Ukkie Wappie

Ukkie Wappie

Download het overzicht hier: Weekblad (2608 downloads )

Het Weekblad voor U.

Wordt voortgezet als ‘Unicum, het Weekblad voor U’.
Bijlage: ‘Ons Geïllustreerd Bijblad’, ongenummerd, ongedateerd, zonder paginanummers.
Uitgave: N.R.M. = Nederlandsche Rotogravure Maatschappij.
Red. en adm.: Galgewater 22, Leiden.
Prijs: 8 cts. per nummer, 1 gld per kwartaal.
Formaat: 24 x 31,5 cm.
Aantal pagina’s.: 16, ‘Ons Geïllustreerd Bijblad’: 8.
Uitvoering: Zwart-wit, d.w.z. bruin-wit en bijblad blauw-wit, voorkant met steunkleur rood.

Vanaf jrg. 3 (1933/1934): 34, 23 sept. 1933, staat in de rubriek ‘Zoek en vind’ de volgende tekst:
De deelname aan de rubriek “Zoek en Vind” is open zoowel voor abonné’s op “Het Weekblad voor U” als op “Unicum”.
In het laatste nummer van ‘Het Weekblad voor U’, jrg. 3 (1933/1934): 52, 27 jan. 1934, staat het volgende bericht:

We hebben een goed bericht voor u.
Na 1 Februari worden de weekbladen “Unicum” en “Het Weekblad voor U” tot één blad verenigd onder den titel: Unicum, het weekblad voor U.