Met een kleine tekst-advertentie(zoekertje) in het clubblad bereikt u de ruim 1700 leden van onze vereniging. Uw advertentie komt in aanmerking voor gratis plaatsing indien deze

  • betrekking heeft op Marten Toonder, zijn werk, zijn medewerkers of het verzamelen.
  • maximaal 420 tekens lang is (komt overeen met 6 regels inhet clubblad)

Ondersteund door Fast Secure Contact Form