Hoe inleveren?

Uw bijdrage voor het clubblad is zeer welkom. Let u bij het insturen van teksten op het volgende?

 • Er gaan ongeveer 400 woorden op een pagina Toondertijd als er geen plaatjes bij komen. Heeft u uw artikel af, tel dan de woorden (Bij Word vind u onder het menu ‘extra’ de functie ‘aantal woorden’). Bij voorkeur is dit een veelvoud van 200 (een halve pagina). De redactie behoudt het recht om teksten in te korten.
 • Teksten zonder opmaak aanleveren. Dat wil zeggen zonder kleur, zonder bold, zonder itallic, zonder onderlijning, etc. Daar waar het absoluut noodzakelijk is mag u de, in Word standaard aanwezige, opmaakprofielen -en alleen de hier genoemde- kop1, kop2, normaal en ‘platte tekst‘ gebruiken. Kop1 gebruikt u voor de kop van uw artikel. Kop2 gebruikt u voor de tussenkopjes. Normaal of ‘Platte tekst’ gebruikt u voor de tekst van uw artikel.
 • Gebruik de titel van uw stukje als bestandnaam. Gebruik de titel van uw stukje ook als bestandnaam voor de bijbehorende plaatjes. Heeft u meerdere plaatjes, voeg dan een nummer toe.

 • Tabellen in Word
  • Niet meer dan één tab per kolom. Verschuif de tabstop!
 • Tabellen en grafieken uit bijvoorbeeld Excel
  • Tabellen opslaan als CSV
  • Alpengrafiek, Taartpunten, etc opslaan als PDF
 • Plaatjes los aanleveren. Beslist niet gebundeld in een .doc bestand (plaatjes die in een .doc zijn geplaatst worden niet gebruikt). Plaatjes moeten worden gescant op een hoge resolutie
  • Foto’s minimaal 1MB
  • 300 dpi voor plaatjes met kleur (ballon strips) *
  • 1200 dpi voor lijntekeningen en zwartwit afbeeldingen (literaire strips en tekst) *
  • gelijk opslaan als TIF (dus niet [eerst] als JPG.)
  • foto’s onbewerkt en minimaal 750 bij 1000 pixels (Let er bij het fotograferen op dat het onderwerp nergens de rand van de foto raakt)
 • Indien niet alle door u aangeleverde afbeeldingen geplaatst (kunnen) worden maakt de redactie een selectie.

* Sommige programma’s gebruiken niet de gangbare term DPI (dots per inch) om de resoulutie (scherpte) van een scan aan te duiden maar hebben dit vertaalt naar punten per centimeter. In dat geval gebruikt u in plaats van 300dpi en 1200 dpi respectivelijk de instelling 120 en 470 ppc.

Copy kunt u e-mailen naar de redactie via [deze link]
Indien het plaatje te groot is om met e-mail te versturen (2 MB) maak dan gebruik van wetransfer.com.

Wilt u uw bijdrage sturen op bijvoorbeeld cd/dvd, geheugenkaart oid dan wordt deze gegevensdrager eigendom van de MTVC. Wilt u uw informatiedrager terug ontvangen dan moet u het doen vergezellen van een voldoende gefrankeerde envelop met retour-adres.