Unicum, het weekblad voor U.

Download het overzicht hier: Unicum (1146 downloads )

Al Peppernose

Al Peppernose

Voortzetting van ‘Het Weekblad voor U’ en ‘Unicum’.

Na 1938 wordt de naam van het blad ingekort tot ‘Weekblad Unicum’ en later ‘Unicum’. Van 3 jan. t/m 11 april 1942 is ‘Unicum’ opgenomen in het gecombineerde blad ‘Cinema & Theater en Unicum’.

Bijlagen:
‘Ons fotobijblad ABC’, ongenummerd, ongedateerd, zonder paginanummers, 3 feb. 1934 t/m ? 1935
‘Bravo!’

Uitgave:
N.R.M. = Nederlandsche Rotogravure Maatschappij; adres: Galgewater 22, Leiden.
1942: N.V. Nederlandsche Uitgeverij “Opbouw”; adres: Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid.
Prijs: 8 cts, per kwartaal f. 1.-; 1942: 15 cts, f 6.50 per jaar; 1943: 22 ½ ct., bij abonnement 17 ½ ct.; 1944: 30 ct., bij abonn. 25 ct.
Formaat: 24 x 31,5 cm.; vanaf 4 juli 1942: 15,5 x 24 cm.; 1944: 15,5 x 22,5 cm.
Aantal pag.: 24, ‘Ons fotobijblad ABC’: 8; 1935: 32 pag.; 1942: 24; juli 1942: 48; 1943: 64; 1944: 40.
Uitvoering: Zwart-wit, d.w.z. bruin-wit en ‘Ons fotobijblad ABC’ blauw-wit, eerste en laatste 4 pag. kleur.; vanaf 1935: zwart-wit, d.w.z. een deel van de bladzijden bruin-wit en een deel blauw-wit, en een paar in kleur; later geen bruin-witte pagina’s meer.