Unicum, het weekblad voor U.

Download het overzicht hier: Unicum (1042 downloads)

Al Peppernose

Al Peppernose

Voortzetting van ‘Het Weekblad voor U’ en ‘Unicum’.

Na 1938 wordt de naam van het blad ingekort tot ‘Weekblad Unicum’ en later ‘Unicum’. Van 3 jan. t/m 11 april 1942 is ‘Unicum’ opgenomen in het gecombineerde blad ‘Cinema & Theater en Unicum’.

Bijlagen:
‘Ons fotobijblad ABC’, ongenummerd, ongedateerd, zonder paginanummers, 3 feb. 1934 t/m ? 1935
‘Bravo!’

Uitgave:
N.R.M. = Nederlandsche Rotogravure Maatschappij; adres: Galgewater 22, Leiden.
1942: N.V. Nederlandsche Uitgeverij “Opbouw”; adres: Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Zuid.
Prijs: 8 cts, per kwartaal f. 1.-; 1942: 15 cts, f 6.50 per jaar; 1943: 22 ½ ct., bij abonnement 17 ½ ct.; 1944: 30 ct., bij abonn. 25 ct.
Formaat: 24 x 31,5 cm.; vanaf 4 juli 1942: 15,5 x 24 cm.; 1944: 15,5 x 22,5 cm.
Aantal pag.: 24, ‘Ons fotobijblad ABC’: 8; 1935: 32 pag.; 1942: 24; juli 1942: 48; 1943: 64; 1944: 40.
Uitvoering: Zwart-wit, d.w.z. bruin-wit en ‘Ons fotobijblad ABC’ blauw-wit, eerste en laatste 4 pag. kleur.; vanaf 1935: zwart-wit, d.w.z. een deel van de bladzijden bruin-wit en een deel blauw-wit, en een paar in kleur; later geen bruin-witte pagina’s meer.