Klik hier voor het overzicht: Utrechtsch Nieuwsblad (573 downloads )

Uitgave: Utrechtsch Nieuwsblad v.h. Joh. de Liefde N.V.
Bureau: Drift 23, Utrecht.
Bijvoegsel ‘Zondagsblad van het Utrechts Nieuwsblad’.
Bijvoegsel ‘De kindercourant van het Utrechts Nieuwsblad’, 1919-1936 (apart overzicht).

Utrechtsch Nieuwsblad introductie Panda 21 dec 1946

Utrechtsch Nieuwsblad introductie Panda 21 dec 1946

Het ‘Utrechtsch Volksblad’ werd opgericht door Johan de Liefde op 2 mei 1893. Het blad verscheen toen drie keer per week. Op 7 november 1893 werd de naam gewijzigd in het ‘Utrechtsch Nieuwsblad’ (‘UN’). In februari 1894 werd het ‘UN’ een dagblad.
De krant bleef aanvankelijk verschijnen in oorlogstijd, maar het laatste exemplaar verscheen op 30 juni 1944. De publicatie werd hervat op 2 maart 1946.
In juni 1980 besloten de erven van Johan de Liefde het ‘UN’ te verkopen. In mei 1981 werd het dagblad daadwerkelijk verkocht aan Wegener. In 2005 ging het ‘UN’ samen met andere regionale kranten op in het ‘Algemeen Dagblad’.

Verschijningsperiode: 1893-2005.