Link naar het stripoverzicht Twents Dagblad Tubantia (1283 downloads )

Op 6 januari 1872 verscheen het eerste nummer van de krant ‘Tubantia’, opgericht door M.J. van der Loeff. De krant kwam de eerste jaren alleen op zaterdag uit. Vanaf 1879 verscheen de krant op woensdag en zaterdag, vanaf 1902 op dinsdag, donderdag en zaterdag en vanaf 30 april 1912 maandag t/m zaterdag. Het regionale nieuws was voor het overgrote deel gericht op Enschede.
Op 18 juni 1914 werd de naam ‘Twentsch Dagblad Tubantia’ en op 1 oktober 1917 werd deze vervangen door ‘Twentsch Dagblad Tubantia en Enschedesche Courant’.
De uitgever veranderde in 1929 van M.J. van der Loeff in NV v/h firma M.J. van der Loeff. Het eigendom van de krant ging na verloop van tijd over van de familie van der Loeff naar de familie Houwert. Rond 1940 was ‘Tubantia’ de grootste krant in Twente met circa 25.000 abonnees. Hiervan was ongeveer 80% afkomstig uit Enschede of omringende plaatsen. Tijdens de bezetting werd de krant al snel aan banden gelegd door de Duitse bezetter. De medewerkers probeerden zo goed en kwaad als het kon de zaak draaiende te houden en de opgelegde richtlijnen te ontduiken. In 1942 volgde een gedwongen fusie met de ‘Nieuwe Hengelosche Courant’. Op de persen van drukkerij Smit in Hengelo werd van 14 november 1942 tot 27 maart 1945 het ‘Twentsch Nieuwsblad, dagblad voor Twente en Oost-Gelderland’ gedrukt.
Na de oorlog, in 1946, kregen alle kranten die na januari 1943 nog waren verschenen een voorlopig verschijningsverbod opgelegd. Na behandeling van de zaak door de Commissie voor de Perszuivering mocht de ‘Tubantia’ vanaf 14 september 1946 weer verschijnen. De oplage was teruggelopen naar bijna 8.000. In 1947 werd het ‘Hengelosch Dagblad’ gekocht door Van der Loeff. Later dat jaar werd ook de ‘Vrije Twentsche en Achterhoekse Courant’ overgenomen, die in 1945 door ‘Het Parool’ op de markt was gebracht. Op 8 september 1947 werd de naam van de krant ‘Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant en Vrije Twentsche Courant’. Op 22 november 1951 werd daar het woord ‘Achterhoeksche’ nog aan toegevoegd, maar op 24 december 1970 verdween deze lange ondertitel.

In 1975 werd het ‘Dagblad van het Oosten’ overgenomen dat nu een kopblad werd. ‘Tubantia’ en de bijbehorende kopbladen hadden destijds samen 90.000 abonnees. Op 4 september 1979 werd de naam ‘Dagblad Tubantia’. Op 18 april 1993 werd de titel ‘Dagblad van het Oosten’ opgeheven en vanaf die datum werd ook in Almelo het ‘Dagblad Tubantia’ bezorgd.

Na de samenvoeging van de redacties van ‘Twentsche Courant’ en die van ‘Tubantia’ op 2 maart 1996, volgde op 1 oktober een naamswijziging in ‘De Twentsche Courant Tubantia’.

Terug naar krantenoverzicht>