Presentatie Marten Toonder biografie 2012

Op 11 oktober 2012 werd in het Letterkundig Museum niet alleen de tentoonstelling “Marten Toonder: een dubbel denkraam” geopend, ook werd in een bomvolle aula de langverwachte Marten Toonder biografie van Wim Hazeu gepresenteerd. Ruim zes jaar heeft de heer Hazeu hier aan gewerkt. Het is een doorwrochte biografie van 735 pagina’s geworden, onderbouwd met 1139 noten. Bijgaand ziet u de presentie door Wim Hazeu. In de Toondertijd van december2012 kunt u de integrale tekst hiervan lezen.

Deel 1


Deel 2