Download het overzicht hier: Tom Poes weekblad index in Excel (2655 downloads )

Het ‘Tom Poes Weekblad verscheen van 28 november 1947 tot en met 30 juni 1951, in totaal 188 nummers. Van 2009 tot en met 2012 bracht uitgeverij Boumaar alle nummers uit in 13 banden. Het biedt een fraai overzicht van alle tekenaars en schrijvers die in die vier jaar werkten voor de Toonder Studio’s. Met deze spreadsheet is via de filters makkelijk op te zoeken wanneer wat verscheen en wie het gemaakt heeft.-De makers, illustratoren en scenaristen, zijn met naam en toenaam vermeld wanneer zeker is dat zij zich met het item (de items) hebben beziggehouden.-Als strips afkomstig van medewerkers van de Toonder Studio een nummering kennen is deze vermeld. Bij afwezigheid hiervan dan wel onleesbaarheid is de nummering achterwege gelaten.-Bij het vermelden van de naam van een feuilleton wordt aangegeven welke figuur hierin een hoofdrol speelt. Zo wordt de naam ‘Bommel’ ter verheldering steeds aangegeven, zelfs wanneer zijn naam al in de titel voorkomt.-Bij vervolgstrips gebeurde het enige malen dat een aflevering dan wel afleveringen bewust dan wel onopzettelijk niet gepubliceerd werden. Hiervan is melding gemaakt (bijvoorbeeld: Eric de Noorman, die hier en daar een manco (manco’s) kent).-Teksten zijn letterlijk aangehaald zoals ze destijds vermeld werden in Tom Poes Weekblad. Aanpassingen naar de eisen van onze tijd hebben dus niet plaatsgevonden.-De interpunctie zoals destijds aangegeven is ook nu aangehouden. Werd er de ene keer geschreven: Logboek van de goede sleepboot Kraak, dan kon er in een andere aflevering staan: Logboek van de goede sleepboot “Kraak”.-Naamgeving van makers is niet steevast dezelfde. Zo komen we als illustratrice de ene keer de naam van Addie Horn tegen en de andere keer die van Addy Horn.-Bij het aangeven van een item in kleur of zwart-wit werd er gekozen voor kleur wanneer die zichtbaar was in de betreffende publicatie. Zo werd de egaal rose gedrukte pagina van ‘Verowin’ omschreven als “in kleur” en ‘Heer Bommel en het wonderkind’ als in “zwart-wit” aangezien hier slechts de rand een steunkleur kende (voorbeeld uit jaargang 4).-Alle items welke naar het idee van de samenstellers van de index interessant zijn, werden vermeld. Slechts sporadisch werd iets niet genoemd. Zo werd uit de ‘Nieuwe Rommeldamse Coerier’ wel de stripstrook ‘Simpelman’ aangehaald, maar niet een wetenswaardigheid dan wel de boekbespreking.-Voor bezitters van de facsimile-editie ‘Tom Poes Weekblad 1947-1951’ verschenen in de jaren 2009-2012 bij uitgeverij Boumaar 13 bundelingen welke stripdossiers met in- en uitleidingen kenden met info over de voor het tijdschrift publicerende medewerkers. Zij die in het bezit zijn van deze editie kunnen middels de Tom Poes Weekbladindex snel algemene info over de makers erop naslaan.-Omdat de Boumaar-editie ten doel had aan de medewerkers die diensten verleenden voor de Toonder Studio speciale aandacht te schenken, zijn de non-Toonder-stripmakers niet aan de orde gekomen. In een toekomstig artikel in ‘Toondertijd’ zal aandacht geschonken worden aan deze buitenlandse makers en hun creaties, zoals Rudolph Dirks, Holger Philipsen, Roy Wilson, enzovoorts.

Arnoud Alderlieste, Dick de Boer & Koos Schulte.