Download overzicht hier: Echo (1071 downloads )

Stadsblad De Echo is een huis-aan-huisblad dat gratis wordt bezorgd in de regio Amsterdam. Stadsblad De Echo verschijnt wekelijks in zes edities in Amsterdam. In Amstelveen verschijnt sinds 1979 Amstelveens Nieuwsblad met de ondertitel ‘De Echo van Amstelveen’. De totale wekelijkse oplage van Stadsblad De Echo is meer dan 217.000 exemplaren. Met Amstelveen meegerekend gaat het om ruim 263.500 exemplaren. Stadsblad De Echo is via Holland Media Combinatie een onderdeel van Telegraaf Media Groep NV. In 1978 en 1979 verscheen er een Bommelstrip in de Echo.

Nieuws en informatie uit Stadsblad De Echo is online te vinden. Lezers kunnen hun eigen bijdragen plaatsen (zoals artikelen, foto’s, video’s en reacties). In 2008 fuseerden in Rotterdam Postiljon en De Echo tot Postiljon / De Echo. In september 2012 werd deze uitgave Rotterdam Dichtbij, waarna deze in februari 2016 in haar geheel verdween en Telegraaf Media Groep NV niet meer actief is met huis-aan-huisbladen in Rotterdam.

Van februari 2008 tot 21 maart 2012 werd het Amsterdams Stadsblad door een overname van Telegraaf Media Groep NV meebezorgd met De Echo. Daarna hield het Amsterdams Stadsblad op te bestaan. Per 28 maart 2012 verkreeg De Echo de naam Stadsblad De Echo als gevolg hiervan. Stadsblad De Echo editie Amsterdam Centrum is opgeheven. (Bron Wikipedia)