Download het overzicht hier: Sljucht en Rjucht (1155 downloads )

Frysk Wykblêd.

Twa Paedfiners Twa Paedfiners
Ûnder bistjûr fen J. van der Tol to Drachten, vanaf jrg. 41 (1937): 31 (31 juli 1937): Mefr. D. Rienks-Wallinga, Ljouwert
Utjower: W.A. Eisma cs., Ljouwert, vanaf jrg. 35 (1931): 27 (4 juli 1931): Drukkerij Eisma, Ljouwert.
Van 1897 tot en met 1941 zijn er 45 jaargangen van ‘Sljucht en Rjucht’ verschenen.

In de dertiger jaren werden strips die al eerder in andere bladen waren gepubliceerd, in het Fries vertaald en in ‘Sljucht en Rjucht’ geplaatst.

Van Toonder verscheen van 1940 tot 1941 de vroege strip de Twa Paedfiners.