Link naar het stripoverzicht PGN (565 downloads )

De protestants-liberale ‘Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant’ (PGNC) is één van de twee grote Nijmeegse kranten uit de negentiende en twintigste eeuw. Zij was in 1837 de opvolger van de eerste krant in Nijmegen, de vanaf 1801 uitgegeven ‘Nijmeegsche Courant’. De ‘PGNC’ bleef tijdens de laatste jaren van de bezetting verschijnen, nog tot kort voor de bevrijding. Vanaf 17 maart 1942 gebeurde dit onder de titel ‘Provinciale Geldersche Courant: Nijmeegsche Courant’. Na de Tweede Wereldoorlog verscheen de krant onder de naam ‘Nijmeegsch Dagblad’ (vanaf 1 mei 1947: ‘Nijmeegs Dagblad’). In het voorjaar van 1993 kwam deze voor de laatste keer uit.

Thijs IJs, en de schat op de maan in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 7 sept 1934

Thijs IJs, en de schat op de maan in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 7 sept 1934

Verschijningsperiode:

1837-1944.

Inclusief voorloper en opvolgers: 1801-1993.