Klik hier voor het overzicht: Nieuwsblad van het Noorden (1127 downloads )

Het Nieuwsblad van het Noorden was van 1888 tot 2002 een krant voor Noord-Nederland die in de stad Groningen werd uitgegeven door de Hazewinkel Pers. Op 1 april 2002 ging het Nieuwsblad van het Noorden op in het Dagblad van het Noorden, en dit samen met het Groninger Dagblad en de Drentse Courant.

Vroegste geschiedenis

Laatste Thijs IJs aflevering 18 oktober 1938.

Het eerste exemplaar ervan verscheen op 2 juni 1888. De niet-partijgebonden krant kwam aanvankelijk alleen op woensdag en zaterdag uit en kostte 2 cent per los exemplaar. Uitgever was journalist en ambtenaar Joan Nieuwenhuis (1856-1939). Enkele maanden later nam drukker Ruurt Hazewinkel Jzn. (1855-1940) de krant over. Van maart 1934 t/m september 1938 verscheen Thijs IJs in Het Nieuwsblad van het Noorden en daarna ook Panda en Tom Poes.

Oorlogsjaren

Tijdens de eerste vier jaren van de Tweede Wereldoorlog bleef het Nieuwsblad van het Noorden verschijnen omdat de redactie een welwillende houding aannam tegenover de Duitse bezetters. Toen echter een NSB-hoofdredacteur werd geweigerd, volgde in juli 1944 een verschijningsverbod. Op 26 januari 1946 verscheen de krant pas weer, eerst in een oplage van 35.000 exemplaren.

(Bron Wikipedia)