Nieuwe voorzitter MTVC stelt zich voor

Arnoud overhandigt Erik de voorzittershamer.

Arnoud overhandigt Erik de voorzittershamer.

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering in Gouda mocht ik me als nieuw bestuurslid samen met Ger de Zeeuw al even kort voorstellen aan de aanwezige leden. Arnoud Alderlieste kondigde die middag aan het voorzitterschap van de MTVC neer te leggen om het even wat rustiger aan te doen de komende tijd. Het spreekt vanzelf dat het bestuur Arnoud zeer dankbaar is voor zijn inzet de afgelopen jaren en we hopen een beroep op zijn kennis en ervaring te kunnen blijven doen voor onze activiteiten.

Aangezien lang niet alle MTVC-leden mij zullen kennen, vertel ik graag iets meer over mezelf en mijn band met het werk van Marten Toonder.

Zo lang als ik me kan heugen ben ik al Bommelfan en Toonderliefhebber. Dat begon toen ik als kind het verhaal Panda en de Meester-klokkenmaker las. Daarna ontdekte ik de Bommelpockets van De Bezige Bij en groeide mijn belangstelling voor het werk van Toonder. In het bijzonder gaat mijn belangstelling uit naar de Bommelsaga, maar ik heb als liefhebber ook een ruime interesse ontwikkeld in het andere werk van Marten Toonder en de Toonder Studio’s.

Sinds 2001 ben ik MTVC-lid en de laatste jaren ben ik steeds meer betrokken geraakt bij de activiteiten van onze vereniging en bij Toondertijd, waarvoor ik ook artikelen en recensies ben gaan schrijven.

Ik realiseer me dat ik lang niet zo’n verwoed verzamelaar ben als sommige van onze MTVC-leden die een schat aan kennis hebben vergaard over het werk van Toonder. Maar dat is het mooie van zo’n grote Kleine Club als de MTVC: we hebben met elkaar als vereniging ongelooflijk veel informatie beschikbaar en kunnen gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige en plezierige activiteiten organiseren.

Voor het in stand houden van het werk van Marten Toonder zal het de komende jaren nodig zijn om alle krachten in het veld te bundelen. Via de MTVC kunnen verzamelaars, specialisten, uitgevers, handelaren, erfgoedbewakers en vooral liefhebbers elkaar ontmoeten. In ons blad Toondertijd doen we verslag van ontwikkelingen en publiceren we artikelen waarin op een aantrekkelijke manier het werk van Toonder wordt toegelicht of uitgediept. Ik zal me zoveel mogelijk inzetten voor de werking van de MTVC. Met elkaar moeten we de interesse in Toonder levend houden en daarbij zoveel mogelijk nieuwe leden voor onze vereniging zien te werven. Hier ligt een mooie taak, als u begrijpt wat ik bedoel!

Erik van Veen

Reacties zijn gesloten.