Klik hier voor het overzicht: Nieuwe Tilburgse Courant (671 downloads )

Het eerste nummer van de Nieuwe Tilburgsche Courant verscheen op 9 april 1879 en werd uitgegeven door de oud-zoeaaf Antoine Arts. Het blad verscheen op woensdag en zaterdag in een oplage van duizend exemplaren. Begin negentiende eeuw gebruikten de katholieke vakbonden de krant als spreekbuis.

Kappie 25 februari 1958

 

 

 

 

Op initiatief van Tilburgse textielfabrikanten (o.a. Henri Blomjous) werd op 6 augustus 1917 Het Nieuwsblad van het Zuiden opgericht. Deze krant moest een tegenwicht vormen voor de groeiende macht van de vakbonden. Tilburg had vanaf 1917 drie dagbladen: Tilburgsche Courant, Nieuwe Tilburgsche Courant en Het Nieuwsblad van het Zuiden.

De Nieuwe Tilburgsche Courant bleef tijdens de bezetting verschijnen terwijl Het Nieuwsblad van het Zuiden door de Duitsers verboden werd. Het aantal abonnees groeide in die jaren. Eind 1940 had de krant 17.663 abonnees, in juli 1943 waren het er 26.377 en in maart 1944 27.263. Van oktober 1944 tot april 1945 kon de krant op last van het Militair Gezag niet verschijnen in het bevrijde gebied. Daarna kwam de krant terug onder de naam Tilburgsche Courant. Op 6 aug. 1951 herkreeg de krant zijn oude naam (zonder ‘ch’).
In 1964 werd de Nieuwe Tilburgse Courant opgenomen in Het Nieuwsblad van het Zuiden.
Van 1951 tot 1964 stond de strip ‘Kappie’ in de Nieuwe Tilburgse Courant en in 1955 publiceerde de krant enkele strips die Toonder voor Het Verbond voor Veilig Verkeer maakte.