Altijd vindt er in mei een door de MTVC georganiseerde voorjaars Clubdag met een grote ruilbeurs plaats die voor iedereen, leden en niet-leden, gratis toegankelijk is. Hier kunnen echter uitsluitend leden van de MTVC hun eventueel dubbel Toondermateriaal proberen te ruilen dan wel te verkopen. Elk lid heeft daartoe die dag recht op een gratis eerste tafel van ongeveer één strekkende meter breed, welke wel voor een bepaalde datum dient te worden gereserveerd. Wil men meerdere meters tafel, dan dient men daarvoor te betalen. Deelnemers die dag kunnen vanaf een uur voor opening van de beurs de door hun gereserveerde ruimte inrichten. Dit onder leiding van de beurscoördinator. Men is wel verplicht tot het einde van de beurs te blijven staan.

Vaak volgt er die Clubdag een lezing of een tentoonstelling van nieuwe aanwinsten dan wel tot dan toe onbekend of vrijwel nooit eerder getoonde zaken. Aansluitend op deze voorjaarsbeurs vind dan de Algemene Leden Vergadering, waar elk geïnteresseerd lid van het bestuur verslag krijgt van de activiteiten van de vereniging in het voorafgaande kalenderjaar, en vragen kan stellen of opmerkingen kan maken. Deze vergadering is alleen voor leden toegankelijk.

In het najaar, meestal op een zaterdag of zondag in november, vindt  wederom door de MTVC georganiseerde voor een ieder gratis toegankelijke Clubdag met ruilbeurs plaats.


De eerst volgende clubdag (informatie verschijnt zodra deze bekend is)