Schrijversprentenboek

Leven en werken van Marten Toonder in beeld gebracht
Van 11 oktober 2012 tot en met 31 januari 2013 was er in het Letterkundig Museum in Den Haag een overzichtstentoonstelling rond het literaire oeuvre van Marten Toonder. De Bezige Bij verzorgde, in samenwerking met het museum, het bijbehorende Schrijversprentenboek. In 2012 is de gehele Toonder-nalatenschap ondergebracht in het archief van het LM. Bij de samenstelling van de tentoonstelling en het boek kon derhalve ruim worden geput uit het voorhanden materiaal. Behalve vele nooit eerder gepubliceerde foto’s zal dit Schrijversprentenboek dus tal van illustraties bevatten die de veelzijdigheid van Toonders kunst demonstreren, naast schetsen, handschriften, typoscripten et cetera. Zo zal dit boek kunnen dienen als catalogus bij de tentoonstelling in het Letterkundig Museum, maar ook als fotobijlage bij de in oktober te verschijnen biografie van Wim Hazeu, en, bovenal, als heerlijk koffietafelboek vol schitterende prenten en tekeningen die het meesterschap van Marten Toonder eens te meer onderstrepen.

>Terug naar boekenlijst