Download het overzicht hier: KRO (1054 downloads )

De Kindercourant

Sommige omroepen deden flink hun best om ook een jeugdig publiek aan zich te binden.
De Katholieke Radio Omroep gaf De Kindercourant uit
(“Orgaan van het Radiouurtje voor Kinderen”), waarin programma’s werden aangekondigd, en muziek en
liedjes werden afgedrukt zodat die meegezongen
konden worden. Ook bevatte het blad een aantal strips, zoals ‘Uit het Leven van Keesje Knabbel’, getekend
door Nora Schnitzler en geschreven door A.B. van Tienhoven.
Al gauw ging De Kindercourant over in de K.R.O. Gids Voor De Jeugd (“Waarin opgenomen De Kindercourant”).
Veel Nederlandse tekenaars vonden in dit kerkelijk goedgekeurde tijdschrift een podium.
Naast een groot aantal advertenties voor katholieke internaten, zoals het Pensionaat St. Joseph
(“voor meisjes uit den gegoeden stand”) en het St. Antonius Gesticht (“kweekschool voor onderwijzeressen”),
bevatte het tijdschrift ook leerzame artikelen, spannende verhalen, een brievenrubriek,
puzzels en een schat aan illustraties. Ook Marten Toonder tekende voor KRO Gids voor de Jeugd.
Hiernaast een fragment uit het lange verhaal
De Vroolijke en Griezelige Avonturen van Bram Ibrahim, door Marten Toonder 1934

‘De Vroolijke en Griezelige Avonturen van Bram Ibrahim‘ dat van 1933 tot 1935 verscheen.

Bron: Lambiek Comiclopedia