Klik hier voor het overzicht: Het Vaderland (264 downloads )

De oprichters van Het Vaderland in 1869 waren de uitgevers Albertus Willem Sijthoff (na 1883 betrokken bij de concurrerende Haagsche Courant), Dirk Antonie Thieme en Martinus Nijhoff (grootvader van de dichter Martinus Nijhoff). In de uitgeverijwereld werden zij ‘het driemanschap’ genoemd. Het Vaderland werd onder leiding van Hendrik Goeman Borgesius, hoofdredacteur van 1871 tot 1877, al snel een toonaangevende krant van progressief-liberale signatuur, spreekbuis van de Liberale Unie, waarin ook veel aandacht werd gegeven aan kunst en cultuur. De schrijver P.A. Daum zette er, voor zijn vertrek naar Nederlands-Indië, zijn eerste schreden op het journalistieke pad.
In 1887 verscheen als feuilleton Eline Vere, de eerste “Haagse” roman van Louis Couperus, die ook nadien vele bijdragen heeft geleverd.
Het Vaderland was een avondblad, maar vanaf 1906 verscheen tevens een ochtendeditie.

Nadat Het Vaderland in 1915 was gekocht door Anton Kröller werd het in 1924 overgenomen door de NV De Nieuwe Rotterdamsche Courant. Per 1 april 1936 werd de Nieuwe Courant opgenomen in Het Vaderland.

Ter Braak en Max Nord, die hij als redacteur had aangetrokken, waren fel gekant tegen het nationaalsocialisme, maar van de krant waarin zij schreven kan dat niet worden gezegd. De nogal lauwe houding van voor de Tweede Wereldoorlog werd na de bezetting in mei 1940 zelfs uitgesproken pro-Duits, onder meer door de stukken van redacteur Elisa Willem Kuyper, zodat de hoofdredactie bij de zuivering na de bevrijding een publicatieverbod van anderhalf jaar kreeg opgelegd. De titel Het Vaderland mocht tot 1951 niet worden gevoerd. In die jaren werd de naam De Nieuwe Courant gebruikt, ontleend aan de liberale krant die in 1936 in Het Vaderland was opgegaan.

Na deze moeilijke periode wist Het Vaderland in de jaren vijftig zijn positie als liberaal dagblad voor Den Haag te heroveren. Zo landelijk toonaangevend als in de jaren van Ter Braak werd Het Vaderland echter niet meer. Gaandeweg was er steeds minder plaats voor deze deftige, liberaal-conservatief geworden, typisch Haagse krant. Vanaf 2 mei 1972 was Het Vaderland een kopblad van het Algemeen Dagblad als ochtendblad. Het abonneeaantal liep zodanig terug dat besloten moest worden tot opheffing. De laatste hoofdredacteur was Rien Schilte. Op 14 augustus 1982 verscheen Het Vaderland voor het laatst. Het abonneebestand werd overgedaan aan de Haagse editie van het Algemeen Dagblad. Vanaf 1951 staat de strip ‘Kappie’ in Het Vaderland. (bron: Wikipedia)

Er valt een pak op mijn hart

Klaas Driebergen vond in de laatste editie van het Vaderland een bijdrage van Marten Toonder ter gelegenheid van dit laatste nummer. Deze laatste editie was dan ook geheel gewijd aan het jammerlijke einde wegens een tekort aan abonnees. In artikelen, columns, recensies en ingezonden brieven werd door medewerkers en lezers het einde van de krant diep betreurd.
Marten Toonder droeg hier een steentje aan bij. Hij schreef voor de gelegenheid een speciale Bommelaflevering die in het teken stond van het afscheid. Met daarbij als extra thema ‘vakantie’. Het verhaaltje verscheen op 14 augustus 1982. Het bevatte 1 afbeelding uit de Krookfilm met een nieuwe tekst. Zie hieronder.