Klik hier voor het overzicht: Haarlems Dagblad (1285 downloads )

Uitgave: Lourens Coster, Maatschappij voor Courant-Uitgaven en Algem. Drukkerij N.V.

Bureaux: Groote Houtstraat 93, Haarlem.

‘Haarlem’s Dagblad’ (met apostrof) verscheen voor het eerst in de zomer van 1883, als opvolger van het mislukte ‘Haarlemsch Dagblad’ van uitgever H.M. van Dorp, dat slechts vier jaar had bestaan. Oprichter was Jan Michiel Bomans (1850-1909), grootvader van Godfried Bomans, die als volgt adverteerde: “Drukkers-Uitgevers

Haarlem's Dagblad introductie Thijs IJs 5 nov 1934

Haarlem’s Dagblad introductie Thijs IJs 5 nov 1934

: Bomans en Co., te Haarlem”. De apostrof voor de genitief-s die Bomans in de titel gebruikte, werd na de Tweede Wereldoorlog geschrapt.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog verplichtte de bezetter de twee dagbladen ‘Haarlem’s Dagblad’ en ‘Opregte Haarlemsche Courant’ tot een fusie. Het fusieproduct, dat zich moest voegen naar de denkbeelden van de bezetter, kwam vanaf 4 mei 1942 uit onder de titel ‘Haarlemsche Courant’. De laatste ‘Haarlemsche Courant’ rolde op 5 april 1945 van de drukpers. Na de oorlog bleef de fusie gehandhaafd, maar de titel luidde vanaf toen: ‘Haarlems Dagblad’. Vanaf maandag 13 september 1948 kreeg de kop de toevoeging “Oprechte Haarlemsche Courant 1656”.

Op 24 juli 1921 begint in De Telegraaf ‘Jopie Slim en Dikkie Bigmans’, een vertaling van de Engelse strip ‘Billy Bimbo and Peter Porker’, getekend door Harry Folkard voor de London Evening News.
Deze strip wordt wel beschouwd als het begin van de krantenstrip in Nederland, d.w.z. van regelmatig verschijnende strips rond één of meer vaste hoofdpersonages.
Maar de strip ‘Roel de Rakker’ verschijnt al vanaf 2 april 1921 in Haarlem’s Dagblad, overgenomen uit Daily Sketch, eveneens een Londense krant.

Verschijningsperiode:

1883 t/m 2 mei 1942.
25 juni 1945 t/m heden.