Overzicht Downloads

Klik hier voor het overzicht van de downloads in Excel: Overzicht downloads (46 downloads)

 

 

Overzicht van de strips van Marten Toonder die in de overzichten staan die op de website van de MTVC te downloaden zijn.

versie 9, 1 augustus 2018

Opmerking:

Onder Tom Poes worden ook de strips gerangschikt met Bommel of Wammes Waggel  in de hoofdrol.

 

strip publicatie van t/m
Baron Bluf Kleine Zondagsvriend 1948 1949
Baron Bluff Tom Poes Weekblad 1948 1949
Baron Bluf Nieuwe Rommeldamse Coerier 1955 1955
Bello Het Weekblad Cinema & Theater 1939 1939
Bello Unicum, het weekblad voor U 1939 1939
Bram’s avonturen (= Bram Ibrahim) De Zuidwillemsvaart 1933 1934
Bram Ibrahim K.R.O. Gids voor de Jeugd 1934 1934
Bram Ibrahim De Zuidwillemsvaart 1939 1940
Dikkie en Dunnie Paraat / Onze Club-krant 1938 1938
Dikkie en Dunnie Bravo! (Ned., 1940-1942) 1940 1942
Dikkie en Dunnie Het Weekblad Cinema & Theater 1940 1940
Dikkie en Dunnie Unicum, het weekblad voor U 1940 1942
Dikkie en Dunnie Cinema & Theater en Unicum 1942 1942
Dikkie en Dunnie Bravo! (Ned., 1943) 1943 1943
Don Sombrero Arnhemsche Courant 1940 1941
Don Sombrero Tom Poes Weekblad 1947 1949
Don Sombrero Familie-Kring voor de Jeugd 1950 1950
De doodende straal ABC 1937 1939
Doris en Daantje “Extra” Magazine 1935 1936
Fik en Fok ABC 1933 1937
Ukkie Wappie en Pukkie Waffie (= Fik en Fok) Het Weekblad voor U 1933 1934
Ukkie Wappie en Pukkie Waffie / Ukkie en Pukkie / Uk en Puk  (= Fik en Fok) Unicum, het weekblad voor U 1934 1939
Uk en Puk (= Fik en Fok) Het Weekblad Cinema & Theater 1935 1939
Uk en Puk (= Fik en Fok) “Extra” Magazine 1937 1939
Generaal Knätterblitz Metro 1945 1945
Jan Beuker en Pier Langstra Zie: Pat en Pom
Japie Makreel Doe Mee! 1940 1942
Jim en Soe Bravo! (Ned., 1940-1942) 1940 1942
Jim en Soe Cinema & Theater en Unicum 1942 1942
Jim en Soe Unicum, het weekblad voor U 1942 1942
Jim en Soe Bravo! (Ned., 1943) 1943 1943
Jopie en Joris Bravo! (Ned., 1940-1942) 1941 1941
Kappie Provinciale Zeeuwsche Courant 1946 1958
Kappie Tom Poes Weekblad 1947 1951
Kappie De Surinamer 1950 1954
Kareltje en Koolwit Paraat / Onze Club-krant 1938 1938
Koning Hollewijn De Telegraaf 1954 1971
De koning van het oerwoud Bravo! (Ned., 1940-1942) 1940 1942
De koning van het oerwoud Cinema & Theater en Unicum 1942 1942
The New Nonsens Film Cy. Het Weekblad Cinema & Theater 1933 1935
Opdracht volbracht Ratio 1964 1964
Panda Nieuwsblad van het Noorden 1946 1992
Panda Leidsch Dagblad 1946 1991
Panda Utrechtsch Nieuwsblad 1946 1967>
Panda Haarlem’s Dagblad / Haarlems Dagblad 1946 1960>
Panda Nieuwsgier (Batavia/Djakarta) 1950 1956
Panda Leeuwarder Courant 1968 1991
Panda Limburgsch Dagblad 1968 1992
Panda Provinciale Zeeuwse Courant 1968 1992
Panda Intermadiair 1980 1980
Pat en Pom Nieuwe Apeldoornsche Courant 1935 1935
Pat en Pom Breskensche Courant 1938 1938
Pat en Pom Nunspeet Vooruit 1940 1941
Jan Beuker en Pier Langstra (= Pat en Pom) Sljucht en Rjucht 1940 1941
Puckie Pek en Pa Perzik Paraat / Onze Club-krant 1938 1938
Slim en Sloom Unicum, het weekblad voor U 1942 1943
Slim en Sloom Familie-Kring voor de Jeugd 1950 1950
Thijs IJs Nieuwsblad van het Noorden 1934 1938
Thijs IJs Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant 1934 1938
Thijs IJs Haarlem’s Dagblad 1934 1938
Thijs IJs Leidsch Dagblad 1934 1938
Thijs IJs IJmuider Courant 1934 1938
Thijs IJs Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 1934 1939
Thijs IJs Arnhemsche Courant 1937 1939
Tijs Wijs De Telegraaf 1941 1941
Tijs Wijs De Courant Het Nieuws van den Dag 1941 1941
Tobias Ideaal 1933 1933
Tom Poes De Telegraaf 1941 1944
Tom Poes De Courant Het Nieuws van den Dag 1941 1944
Tom Poes Beperkte dienstregeling 1945 1946
Tom Poes Ons Vrije Nederland 1945 1950
Tom Poes de Volkskrant 1947 1965
Tom Poes Kleine Zondagsvriend 1947 1959
Tom Poes Tom Poes Weekblad 1947 1951
Tom Poes Winterboek 1947 1947
Tom Poes Zondagsvriend 1947 1955
Tom Poes Amigoe (Curaçao) 1948 1995>
Tom Poes De Locomotief 1948 1956
Tom Poes De Vrije Pers 1948 1957
Tom Poes Oranje Post 1948 1948
Tom Poes De Phoenix 1949 1949
Tom Poes AID De Preangerbode 1949 1957
Tom Poes Het Nieuws (Suriname) 1949 1953
Tom Poes Java Bode 1950 1957
Tom Poes Bommelbode 1950 1951
Tom Poes Wereldkroniek 1951 1954
Tom Poes De Surinamer 1953 1955
Tom Poes AVRO Radiobode 1954 1955
Tom Poes Donald Duck 1955 2000
Tom Poes Nieuwe Rommeldamse Coerier 1955 1955
Tom Poes Revue 1957 1966
Tom Poes De Tijd (dagblad) 1965 1974
Tom Poes HP Magazine 1969 1970
Tom Poes NRC Handelsblad 1970 1994>
Tom Poes Limburgsch Dagblad 1970 1975
Tom Poes De Vallei (Veenendaal) 1970 1971>
Tom Poes Arts en Auto 1970 1970
Tom Poes De Tijd (weekblad) 1974 1982
Tom Poes Amro’s-Bommelkoerier 1974 1974
Tom Poes Nieuwsblad van het Noorden 1975 1989
Tom Poes Leeuwarder Courant 1975 1986
Tom Poes De Echo 1978 1979
Tom Poes Leidsch Dagblad 1995 1999
Tom Poes Provinciale Zeeuwse Courant 1996 2007
Ukkie Wappie en Pukkie Waffie / Ukkie en Pukkie / Uk en Puk Zie: Fik en Fok
Ukkie Wappie en zijn vriendjes Het Weekblad voor U 1933 1933
(Veilig Verkeer-strip) (met figuren uit deTom Poes- en Panda-strips) Trouw 1955 1955
(Veilig Verkeer-strip) (met figuren uit deTom Poes- en Panda-strips) Leidsch Dagblad 1955 1955
(Veilig Verkeer-strip) (met figuren uit deTom Poes- en Panda-strips) Utrechtsch Nieuwsblad 1955 1955
(Veilig Verkeer-strip) (met figuren uit deTom Poes- en Panda-strips) Haarlems Dagblad 1955 1955
(Veilig Verkeer-strip) (met figuren uit deTom Poes- en Panda-strips) Jeugd Verkeerskrant 1955 1957
Wat er ook gebeur’ houdt je goed humeur Unicum, het weekblad voor U 1934 1935

 

 

illustraties publicatie van t/m
ABC 1933 1940
Algemeen Handelsblad 1940 1940
Amro’s-Bommelkoerier 1974 1974
De Beiaard der Lage Landen 1946 1946
Bommelbode 1950 1951
Bravo! (Ned., 1940-1942) 1940 1942
Bravo! (Ned., 1943) 1943 1943
Cinema & Theater en Unicum 1942 1942
De Courant Het Nieuws van den Dag 1940 1942
Doe Mee! 1940 1942
Metro 1944 1946
Nieuwe Rommeldamse Coerier 1955 1955
Donald Duck 1955 1965
Oranje Post 1948 1948
Paraat / Onze Club-krant 1938 1938
De Telegraaf 1940 1942
Tom Poes Weekblad 1947 1951
Unicum, het weekblad voor U 1934 1941
De Wacht 1939 1940
Het Weekblad Cinema & Theater 1934 1943
Het Weekblad voor U 1933 1934
Winterboek 1947 1947

 

 

 

 

Overzicht wijzigingen in de downloads op de MTVC website

 

krant/tijdschrift status
januari 2018 de Volkskrant nieuw
januari 2018 Trouw nieuw
januari 2018 Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant nieuw
januari 2018 Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant nieuw
januari 2018 Nieuwsblad van het Noorden gewijzigd (versie 2)
maart 2018 Nieuwsgier (Batavia/Djakarta) nieuw
maart 2018 De Courant Het Nieuws van den Dag nieuw
maart 2018 De Telegraaf gewijzigd (versie 2)
mei 2018 Breskensche Courant nieuw
mei 2018 Haarlem’s Dagblad nieuw
mei 2018 IJmuider Courant nieuw
mei 2018 Provinciale Zeeuwsche Courant nieuw
augustus 2018 De Vallei (Veenendaal) nieuw
augustus 2018 Leidsch Dagblad nieuw
augustus 2018 Nunspeet Vooruit nieuw
augustus 2018 Utrechtsch Nieuwsblad nieuw
augustus 2018 Haarlem’s Dagblad / Haarlems Dagblad gewijzigd (versie 2)