Toneelstukken

Een tot nu toe onderbelicht uitvloeisel van Marten Toonders creativiteit waren de toneelbewerkingen die er vanaf de jaren veertig van zijn strips werden gemaakt. Daarbij was een pioniersrol weggelegd voor Wim Sonneveld, die in de oorlogsjaren 1941-1945 maar liefst acht Tom Poes-toneelstukken op de planken bracht. Samensteller dr J.F.L.M. Cornelissen heeft veel gegevens over deze tijd (en latere jaren) boven water gekregen, zoals krantenknipsels, fotomateriaal en andere documenten. Veel bekende acteurs waagden zich aan het vertolken van stripfiguren, onder wie Joekie Broedelet, Dick ‘boze buurman’ Swidde en Albert Mol, terwijl Hella Haasse minimaal een van de Sonneveld-stukken schreef (en bovendien de rol van Tom Poes vertolkte). Cornelissen heeft bij de diverse toneelstukken uitgezocht welke relatie de teksten hadden met de actualiteit (Marshall-Plan, IJzeren Gordijn) en met het Toonderoeuvre waaraan ze ontleend zijn. Zijn naspeuringen hebben geleid tot een uitgave die voor de Toonderliefhebber smullen is. A4 formaat, royaal in zwart-wit geiillustreerd.

Martin de Jong.

>Terug naar boekenlijst