Download het overzicht hier: De Reclame (289 downloads )

De Reclame

De reclame, juni 1934

De Reclame, orgaan voor reclame en reclamekunst, verscheen maandelijks van januari 1922 tot en met december 1937. De redactie en administratie waren gevestigd aan de 's Gravendijkwal 110 in Rotterdam en later aan de Hofwijckstraat 9 in Den Haag.

De initiatiefnemers van De Reclame zijn Berend Knol, Machiel Wilmink en Levie Levisson, directeur van Drukkerij Levisson. Reclameman in hart en nieren Knol achtte het noodzakelijk een eigen medium te hebben om zijn niet-alledaagse visie op reclame te etaleren. Op de cover heet Knol ‘redacteur-uitgever’. Wilmink wordt geafficheerd als mederedacteur met de toevoegingen ‘sierkunstenaar’ en ‘leeraar school voor de grafische vakken Utrecht’. Wilmink nam het kunstzinnige deel van de inhoud voor zijn rekening. Het doel van De Reclame was reclame te maken voor reclame, zou Knol later zeggen.

In 1923 werd, mede op initiatief van Knol en Wilmink, de Vereeniging van de Reclame opgericht. In 1927 wijzigt de naam van deze vereniging in Genootschap voor Reclame (GVR). Vanaf 1928 tot en met 1931 is De Reclame het officiële orgaan van het GVR. Vanaf 1932, na onmin over de wijze waarop drukker/uitgever Levisson het blad exploiteert, publiceert het GVR een eigen tijdschrift.

 

Terug naar overzicht