Klik hier voor het overzicht: Nieuwsgier (490 downloads )

Ochtendblad voor Indonesië.
Waarin opgenomen Nieuwsblad voor Indonesie.
Redactie en administratie: Sluisbrugstraat 23, Batavia-C, later: Djalan Pintu Air 23, Djakarta.

Nieuwsgier Panda 5 april 1956

Nieuwsgier Panda 5 april 1956

‘Nieuwsgier’ was een Nederlandstalig ochtendblad dat in Batavia/Djakarta uitgegeven werd. De krant verscheen van 1945 tot 1957, als opvolger van een concentratiekampkrant en bediende de Nederlandse gemeenschap. Met het vertrek daarvan in 1957 verdween ook de krant.

Verschijningsperiode:
1945-1956.
3e Jaargang No. 270, 2 aug. 1948.
Laatst bekende nummer: 29 dec. 1956.