Link naar het stripoverzicht De Nederlander (280 downloads )

De Nederlander was een Christelijk-Historisch dagblad dat van 1893 tot 1946 is verschenen, eerst als als weekblad en vanaf 1897 als dagblad, onder de naam Het Nederlandsch Dagblad, orgaan tot verbreiding van Christelijk-historische beginselen. In dat zelfde jaar werde de redactie van Rotterdam naar Amsterdam verplaatst. In 1901 werd de krant overgenomen en de redactie naar Den Haag overgebracht. De naam werd gewijzigd in De Nederlander, Christelijk-Historisch dagblad, en de politiek leider van de Vrije Antirevolutionaire Partij (VAP) (later de Christelijk-Historische Unie), jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman werd hoofdredacteur van het dagblad. Sindsdien gold De Nederlander als spreekbuis van de CHU.

Bram's avonturen 6 feb 1933

Bram’s avonturen 6 feb 1933

In de jaren dertig stelde De Nederlander zich kritisch op tegenover de moederpartij en gold de krant naar CHU-begrippen als links.

Op 1 oktober 1941 werd De Nederlander door de Duitse bezetter verboden. Na een bevrijdingseditie op 8 mei 1945 in de vorm van een raambulletin verscheen op 14 mei 1945 het eerste nummer van De Nieuwe Nederlander. Mr. Gerard van Walsum werd benoemd tot hoofdredacteur. Onder invloed van Van Walsum en andere redactieleden werd De Nieuwe Nederlander de spreekbuis van de doorbraakgedachte en de vernieuwingsgedachte binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, dit tot sterk ongenoegen van de politieke leiding van de CHU (Hendrik Willem Tilanus e.a.), die vond dat De Nederlander “gekaapt” werd. De opzet van Van Walsum mislukte en in 1947 werd De Nieuwe Nederlander opgeheven, het laatste nummer verscheen op 12 april 1947.

Vanaf 21 juni 1946 verscheen naast De Nieuwe Nederlander een vernieuwde De Nederlander, als voortzetting van de kranten De Nederlander en De Telex, algemeen staatkundig en cultureel dagblad, met als hoofdredacteur P. Brijnen van Houten en weer de spreekbuis van de CHU. Op 4 april 1949 werd ook de uitgave van De Nederlander stopgezet.
(Bron: Wikipedia)

Vanaf 6 februari 1933 stond de strip ‘Bram’s avonturen’ van Marten Toonder in De Nederlander, zijn eerste krantenstrip. De strip werd op 23 juni voortijdig afgebroken en de volgende dag vervangen door ‘Koning Kikkerdik en z’n zoontje’, één van de populaire strips van G.Th. Rotman.

 

Terug naar overzicht