Breinbaas

In De breinbaas van Bommelstein wordt een beeld geschetst van onze nationale heer van stand, Olivier B. Bommel, die in stilte goed doet, maar desondanks telkens verzeild raakt in de werelden van magie, mystiek en plat materialisme. Daarbij komen zijn afkomst, zijn karakter, zijn woonomgeving en zijn vrienden ruim aan bod. Ook de invloed van de Keltische mythologie en de Tao van Lao Tse worden in dit boekje aangetoond en besproken. De breinbaas van Bommelstein geeft bovendien een indruk van Toonders gedachtegoed en de unieke wijze waarop hij dit in zijn verhalen heeft verwoord.
Daarnaast komt natuurlijk het unieke taalgebruik van de woordkunstenaar Toonder aan de orde. Het aantal virtuoze taalgrappen in de Bommelverhalen is bijna niet te tellen. Woorden als minkukel, denkraam, bovenbazen en kreupeldenkers hebben daaruit inmiddels hun weg in ons dagelijks leven gevonden.

>Terug naar boekenlijst