Download het overzicht hier: Cinema en Theater en Unicum (1173 downloads )

De koning van het oerwoud

De koning van het oerwoud

De vooroorlogse geschiedenis van Cinema & Theater was die van een tijdschrift in verval. Het blad stamt uit 1921, de bloeiperiode van de grote bioscoopfilm. Met grote kleurrijke foto’s en achtergrondverhalen over de privé-levens van de filmsterren was het tijdschrift een product van zijn tijd. Het was aanvankelijk een klein weekblad met een omvang van twaalf tot zestien pagina’s. Net als de andere weekbladen in het fonds van de Leidse NRM, Het Rijk der Vrouw, het blad Unicum en het kindertijdschrift Bravo, was Cinema & Theater een echt familietijdschrift.

Overzicht naamgeving.

Periode Naam
1921 t/m 1941 Het Weekblad Cinema & Theater
Jan tot april 1942 Cinema & Theater en Unicum

(tijdelijke samenvoeging van de twee bladen ‘Het Weekblad Cinema & Theater’ en ‘Unicum’)

April 1942 tot september 1944 Cinema & Theater

Het populair culturele weekblad Cinema & Theater was zo’n kleinschalig tijdschrift dat er aan de vooravond van de nazi-bezetting slecht voorstond. De oplage bedroeg nog geen tienduizend exemplaren en de redactie had moeite om wekelijks de pagina’s te vullen. Toch was het juist dit tijdschrift waar de Duitse nationaal-socialistische uitgever Johann Kasper zijn oog op liet vallen. Kasper, die in het kielzog van de Duitse Wehrmacht met zijn uitgeverijen en advertentiebureaus Europa veroverde, vergaarde in Nederland met steun van de nazi’s in korte tijd een vijftal bladen uit joods bezit. Vanuit Amsterdam-Zuid gaf hij binnen twee jaar een tijdschriftenfonds uit met een gezamenlijke wekelijkse oplage van bijna vierhonderdduizend exemplaren. Het waren hoofdzakelijk uitgaven voor het hele gezin, en vooral voor de familie van de man van de straat waar hij zich op richtte.

Eind 1941 ging Cinema & Theater van de joodse Nederlandsche Rotogravure Maatschappij (NRM) over in Kaspers handen. Het tegenstrijdige van de overgang was dat deze niet ten koste leek te gaan van de onschuld van het blad, de verplichte nazi-propaganda leek in eerste instantie zelfs af te nemen. In 1942 is ‘Cinema & Theater en Unicum’ zeer Duits georiënteerd. Cinema & Theater leefde in Duitse handen weer op en groeide gedurende de oorlog uit tot een veelgelezen en geliefd filmtijdschrift. ‘Dat het inderdaad die verstrooiende functie voor een aantal mensen heeft vervuld, blijkt uit het dagboek van Anne Frank. Hoewel het blad werd gelezen tot in het Achterhuis diende het tot meer dan alleen vermaak.

In de jaren veertig verschijnen er verschillende vroege Toonder strips.

Terug naar overzicht

(Bron DBNL Erik Werkman)