Link naar het stripoverzicht Bildtsche Courant (229 downloads )

Streekblad voor de noordwesthoek van Friesland.

Bildsche Courant is een krant die tweemaal per week verscheen, op dinsdag en vrijdag. De uitgever is  Drukkerij en Boekh. v.h. Kuiken, St. Annaparochie. Vanaf 1869 is de krant onafgebroken verschenen, met een onderbreking tussen 4 september 1942 en 20 september 1946.

Op 8 november 1946 start de strip Kappie.

Kappie 5 november 1948

Kappie 5 november 1948