Download het overzicht hier: Avro (1204 downloads )

Avrobode1963Verschijnt wekelijks en is een voortzetting van ‘Radio Luistergids’ en ‘De Aetherbode’.
Voorloper van ‘Avrobode’.
Uitgave: Algemeen Vrijzinnige Radio Omroep.

Op 8 januari 1925 ziet de eerste officiële voorloper van de ‘Avrobode’, de ‘Radio Luistergids’, het licht.

Op 1 juni 1927 verschijnt het eerste nummer van de eerste jaargang van ‘De Aetherbode’, Officieel Orgaan van den Algemeenen Nederlandschen Radio Omroep, uitgave: B.V. “De Radio-Omroep”, redacteur: Willem Vogt, adres: Keizersgracht 396, Amsterdam.

Een jaar later wordt de naam gewijzigd in ‘A.V.R.O. Radiobode’ en in 1958 in ‘Avrobode’.

Tom Poes 29 mei 1955

In mei 1967 wordt de gehele ‘Avrobode’ in de ‘Televizier’, het andere blad van de AVRO, opgenomen. De middenpagina’s in beide bladen zijn hetzelfde en hebben dan een dubbele paginanummering. De zwarte paginanummers zijn van de ‘Televizier’, de witte nummers in een zwart hokje van de ‘Avrobode’. De voorplaat van de ‘Avrobode’ wordt ook in de ‘Televizier’ afgedrukt, maar is daar onderdeel van de rubriek ‘Vrije Nieuwsgaring’.

Terug naar overzicht