Download het overzicht hier: ABC (1268 downloads )

Geïllustreerd weekblad.
Redactie en Administratie: Broekstraat, 20, Brussel.
Uitgever voor Oost- en West-Vlaanderen: Samenwerkende Mij “Het Licht”, Ver. uitgever: R. Vercammen, 64 St.-Pietersnieuwstraat, Gent.
Voor Antwerpen, Brabant en Limburg: Samenwerkende Mij “Ontwikkeling”, 22 Somersstraat, Antwerpen.