Welkom

Jacqueline Crevoisier overleden

Crevoisier

Op 28 juli j.l. overleed op 74-jarige leeftijd de kunstenares, dichteres, vertaalster en publiciste Jacqueline Crevoisier.  Zij werd geboren in Zürich en heeft jaren in Nederland gewoond.

In kringen van het werk van Toonder was zij vooral bekend door een documentaire over Marten Toonder en de vertalingen van drie Bommelverhalen in het Duits, nl. Die Ueberdirektoren (de bovenbazen), Die Ausfäller (de uitvalsels) en kortgeleden nog: Plattwalzer (het platmaken).

Ze ontving onlangs nog de Europese Uebersetzer-/und Entdeckerpreis 2016 Offenburg.

De vertalingen zijn algemeen geprezen als briljant. Terwijl iedereen meende dat de Bommelverhalen niet te vertalen waren, bewees zij het tegendeel.

Marten Toonder zelf was ook zeer ingenomen met de twee vertalingen die toen uitgebracht waren. “Jij bent de enige, die mijn verhalen mag vertalen”, sprak hij. Jacqueline en haar man waren de laatste jaren van Toonders leven goed bevriend.

Wij wensen haar echtgenoot Rien van der Schee en verdere familie veel sterkte toe.

Pim Oosterheert

Verslag ALV van 21-mei-2016

Verslag ALV  van 21 mei in Kasteel Nederhorst.

21 mei werd de algemene leden vergadering gehouden bij kasteel Nederhorst. De oude locatie waar de Toonder studio’s vanaf 1967 waren gevestigd. Veel reclame en tekenfilmpjes zijn hier gemaakt waaronder b.v. de Loeki filmpjes en “Als u begrijpt wat ik bedoel”. Na de ALV was er de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek “Tom Poes en de mammoet” aan de zoon van Ben van ’t Klooster, Theo van ’t Klooster en een lezing door Jan-Willem de Vries van het Stripmuseum in Groningen over de op kasteel Nederhorst geproduceerde animatiefilms met veel foto’s. Hierna werden er rondleidingen gehouden door een deel van het kasteel en buiten werd gezorgd voor een hapje en een drankje.

Er zijn niet veel bewijzen van de oude studio’s meer over behalve een paar bordjes en een verzameling stop-motion poppen waar Toonder ook nog bij stond. Maar het was mooi om het kasteel dat normaal niet open is voor bezoekers een keer van binnen te zien en de sfeer op te kunnen snuiven. Hieronder een aantal sfeer foto’s van de dag.

 

Kasteel Nederhorst

Kasteel Nederhorst

DrankeHapje

Uitreiking "Tom Poes en de Mammoet"

Uitreiking “Tom Poes en de Mammoet”

Lezing Jan-Willem de Vries

Lezing Jan-Willem de Vries

Filmblik

Filmblik

Bordje buiten

Bordje buiten

Toonder als "Stop-Motion"pop

Toonder als “Stop-Motion”pop

RoodLicht

21 Mei Algemene Ledenvergadering

Op zaterdag 21 mei is er in Kasteel Nederhorst  de Algemene Leden vergadering van de MTVC. Naast de vergadering is er ook:

Een rondleiding op de bel-etage van het kasteel o.l.v. de eigenaar.
Een lezing door Jan-Willem de Vries, schrijver van “De Toonder animatie films” en de “Magic Music”.
Theo van ’t Klooster neemt het eerste boek van “Tom Poes en de Mammoet” de laatste strip van Ben van ’t Klooster in ontvangst.

Kasteel de Nederhorst

Kasteel de Nederhorst

Kasteel Nederhorst
Slotlaan 3
1394 BK Nederhorst den Berg

Parkeren bij de Slotlaan naast de hoofdingang of bij de zijingang.

Programma:
13:00 inloop
13:15 Algemene Ledenvergadering (Agenda zie hieronder)

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling van het verslag van de ALV, 18 april 2015 in Multi-centrum
De Eendenkooi, Zoeterwoude
4. Jaarverslag 2015 – activiteiten van het afgelopen jaar
5. Financieel verslag 2015 en begroting 2016
6. Verslag kascommissie en voorstel decharge bestuur
7. Benoeming kascommissie boekjaar 2016
8. Het bestuur stelt de ALV voor Wim Verstrate te benoemen als bestuurslid.
Wim is de vormgever van de website Toondertijd
9. Vooruitblik op 2016/2017
10. Rondvraag en sluiting

14:00 Boekpresentatie, lezing Jan-Willem de Vries en herinneringen van Hans Geuzebroek
aan kasteel Nederhorst
14:45 Start rondleidingen, in de fraaie stijlkamers op de bel-etage.
Er worden 5 rondleidingen gegeven.
16:00 Einde rondleidingen